Privacy Policy

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Správcem vašich osobních údajů je společnost Senetic S.R.O. se sídlem v Czech Republic, Rybná 682/14, Staré Město 110 00 Praha 1 (dále jen "Senetic").

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu: [email protected]

Pokud jde o údaje zpracovávané v rámci služeb a aplikací společnosti Microsoft, budou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s prohlášením společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů.

Účely a právní základ zpracování údajů

Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom vám mohli poskytnout uspokojivou odpověď a uzavřít smlouvu. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely:

1) Udržování kontaktu souvisejícího s vaším dotazem, vyřizování stížností a žádostí, zodpovídání dotazů,

2) Prodej, provádění nákupních objednávek,

3) Stanovení, uplatnění a obhajoba nároků,

4) Provádění marketingových aktivit.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je jejich nezbytnost pro:

1) podniknutí kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy s vámi a jejím plněním,

2) dodržování zákonných povinností uložených společnosti Senetic jako obchodnímu subjektu a plátci daní,

3) prosazování oprávněného zájmu společnosti Senetic spočívajícího v určení, uplatnění a obhajobě nároků,

4) v případě marketingových aktivit - váš svobodně udělený souhlas, který můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání účelu zpracování údajů, tj. do uplynutí promlčecí lhůty pohledávek či daní nebo do odvolání souhlasu - v závislosti na účelu zpracování.

Příjemci dat

K vašim osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci a spolupracovníci pověření společností Senetic. V určitých situacích může společnost Senetic vaše osobní údaje poskytnout dalším příjemcům, například poskytovatelům IT služeb a řešení. Seznam poskytovatelů, které využíváme, najdete zde. Seznam se pravidelně aktualizuje.

Naši dodavatelé sídlí převážně v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), zejména v Polsku a Irsku. Avšak někteří naši dodavatelé sídlí mimo EHP. Vzhledem k přenosu vašich údajů mimo EHP jsme se snažili zajistit, aby naši dodavatelé zaručili vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Vaše údaje mohou být předány do zemí, ve vztahu k nimž Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů. Pokud takové rozhodnutí nebylo vydáno, přijímáme vhodná ochranná opatření, abychom zajistili zabezpečení vašich údajů, například standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí.

Tyto standardní smluvní doložky jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise. Kromě toho máte právo vyžádat si jejich kopii zasláním žádosti.

Vaše práva

Níže uvedené uplatnění vašich práv zajistíme tak, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu: [email protected].

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, včetně práva získat kopii svých údajů, právo na opravu nebo doplnění svých údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i proti přenositelnosti údajů. Dále můžete v zákonem stanovených případech požádat o vymazání svých údajů nebo o omezení jejich zpracování. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnými zákony, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Získejte pomoc od našich specialistů!

Náš tým odborníků je vám k dispozici. Odpovíme na všechny Vaše dotazy, vybereme individuální nabídku a pomůžeme vám produkt implementovat.

Máte dotaz? Kontaktujte nás
Microsoft Visual Studio, pakiet Office - cena